امروز : سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۸ می باشد.

آماده سازي زمین فوتبال استاديوم شهر سوزا برای کاشت چمن مصنوعی

آماده سازي زمین فوتبال استاديوم شهر سوزا برای کاشت چمن مصنوعی

جا دارد تشكر ويژه اي داشتبه باشیم از شهردار محترم سوزا ، اعضاي محترم شوراي شهر سوزا و خيرين بزرگوار علي الخصوص برادر گرامي و حامي ورزشكاران جناب آقاي حاج محمد حسن (بوحسن) به خاطر همکاري و اهتمامي که به حوزه ورزش شهر دادند.

%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84

 

آخرین مطالب