امروز : سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۸ می باشد.

آیین زارزدایی در جزیره قشم

%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%b4%d9%85

آیین زارزدایی در جزیره قشم

زار را مردم جزیره بادی مرموز و جادویی می پنداشتند و معتقد بودند که فضای جزایر و سواحل دریای فارس را زار و بادهای دیگری مانند «نوبان» و «مشایخ» فرا گرفته اند. می گفتند این بادها همه جا و همه کس را زیر نفوذ سیطره خود دارند. بادها را به دو دسته : بادهای کافر و بادهای مسلمان تقسیم می کردند. بادهای کافر را کور و نامهربان و آسیب رسان، و بادهای مسلمان را بینا و مهربان و بی آزار و بی زیان می پنداشتند. هر باد بابا و مامای ویژه خود را داشت که واسط میان باد و بیماران بودند. بابا و ماماها سیاه و از نژاد آفریقایی و مهاجر بودند. هریک از آنها سازی، طبل یا دهل و یا تنبوره ای داشت.

زارهایی را که مردان را می زنند و بیمار می کنند جدا از زارهایی می پنداشتند که زنان را می زنند و هر یک را به دو دسته ۷ تایی تقسیم می کردند. زارهای تسخیر کننده مردان و زنان چنین برمی شمردند: مردان شیخ نگر، راس کندر، شیخ، عبده روس، بانیان، مامیت و سیدی؛ و زارهای تسخیر کننده زنان: بی بی، حبشی، برساد، شموره، دی کتو، هلیو و مابیت.

شیوه زارزدایی
مردم معتقدند که وقتی زاری درون کسی برود، او را مرکب خود می کند و سوارش می شود و هوایی اش می کند. بیمار زارزده را نذر و نیاز و دعا، و داروهای گیاهی و خانگی و پزشک نمیتواند شفا بخشد. تنها درمانگر این بیماری اگر زن باشد مامازار و اگر مرد باشد بابازار است. از این رو، این نوع بیماران را برای درمان به دست این درمانگران عامه می سپردند.

برای زارزدایی، یا بیرون کردن و یا پایین آوردن باد زار از تن بیمار، بابازار یا مامازار به کمک همکارانش بیمار را می خواباندند و ۴ شب و روز بالای سر او طبل و تنبوره و دایره نی زدند و ورد می خواندند. در این چند روز با دود کردن گیاهان گندزدای «کندورک» و «گره کو» در فضای خانه و اطراف بستر بیمار، بیمار را از خود بی خود و رها می کردند.

بیمار زارزده معمولا در همان روز اول به لرزه می افتاد و به این گونه زارزدگی خود را می نمایاند. ۴ روز خواندن ورد و نواختن طبل و تنبوره و رقص، و قربانی کردن حیوان و ریختن خون او بر زمین ، بیمار هوایی را از اسارت باد زار آزاد می کردند.

 

آخرین مطالب