امروز : سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۸ می باشد.

امضای تفاهم نامه همکاری

امضای تفاهم نامه همکاری

در دیدار دکتر هژبریان با آقای دریانورد:

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم و آموزش و پرورش بخش شهاب صورت گرفت.

امضای تفاهم نامه همکاری

آخرین مطالب