امروز : سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۸ می باشد.

جمع آوری اتباع بیگانه قشم

دريك عمليات ضربتى بيش از ١٢٠ نفر از اتباع بيگانه بدون مدارك قانونى و متكديان سطح جزيره و شهر قشم توسط پلیس اطلاعات وامنیت عمومی فرماندهی انتظامی قشم جمع آورى شدند.

%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%82%d8%b4%d9%85

آخرین مطالب