امروز : سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۸ می باشد.

نخل کار ی در جزیره قشم

%d9%86%d8%ae%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b4%d9%85

نخل کار ی در جزیره قشم

نخل کاری نخل تنها درخت پرثمر اقتصادی، و کاشتن و پرورش آن یکی از عامل های تمدن و فرهنگ انسانی در جزایر و سواحل خلیج فارس بوده است. پرورش درخت نخل نیاز به دانش و بصیرت کامل دارد. بنا بر نظر ویلسون، با به دست آمدن نقش هایی از درخت نخل بر روی کتیبه های کهن به دست آمده در این منطقه، می توان نتیجه گرفت که ساکنان اولیه سرزمین های ساحلی و جزایر خلیج فارس از قدیم با نخل کاری و کود دادن زمین آگاهی داشته و در نخل پروری ماهر بوده اند. نخل کاری و نخل پروری در جزیره قشم از فعالیت های مهم کشاورزی و از مشغله های گروه بزرگی از بومیان جزیره بوده است. امروزه، نخل پروری بیشتر در آبادیهای دیرستان، لافت، توله، گوردین، گیادان، چهو، گوری، باسیدو، خواجه مرادی، سهیلی، تنبان و زینبی معمول است و بیشتر نخلستانها در این نواحی از جزیره قرار دارند. خرمای نخلهای جزیره از نوع نامرغوب است و محصول خرمای نخلستان ها معمولاً به مصرف مردم جزیره می رساند.

 

آخرین مطالب