امروز : سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۸ می باشد.

هشدار هواشناسی دریایی

هشدار هواشناسی دریایی

🔺بادهای شدید شمال غربی در روزهای سه شنبه تا جمعه ( ۱۴ تا ۱۷ دی ۹۵ )

🔺بنادر و جزایر غربی و مرکزی هرمزگان

🔺تخمین سرعت باد تا ۴۰ نات و ارتفاع موج بین ۶ تا ۸ پا

🔴 #پنجشنبه ⇦ روز ‌#طوفانی

🔺اتخاذ تمهیدات لازم در روزهای مذکور

⚓️ انجمن هواشناسی و مخاطرات قشم

آخرین مطالب