امروز : سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۸ می باشد.

وجود مه غلیظ صبحگاهی و کاهش دید

وجود مه غلیظ صبحگاهی و کاهش دید

تعطیلی بنادر مسافری شهید ذاکری قشم و شهید حقانی بندرعباس بدلیل وجود مه غلیظ صبحگاهی و کاهش دید افقی /

انجمن هواشناسی قشم

آخرین مطالب