امروز : پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۳ می باشد.

چشمه کارگه در جزیره قشم

%da%86%d8%b4%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%87

چشمه کارگه

چشمه کارگه یکی از چشمه های معروف جزیره قشم می باشد. چشمه ای معدنی در کنار بندر سلخ. آب چشمه کارگه شور می باشد و نک آن در آبراهه رسوب می کند و برای گردشگران جزیره قشم قابل مشاهده می باشد. رسوبات چشمه کارگه در بعضی نقاط از آبراهه دارای ضخامت است.

آخرین مطالب