عکس از ساحل درگهان جزیره قشم

عکس از ساحل درگهان جزیره قشم

شهر تجاری درگهان جزیره قشم یک شهر بندری و در ساحل دریا قرار دارد . تصاویری که در این صفحه مشاهده میکنید تصاویری از ساحل محله قبله شهر درگهان قشم میباشد .

تصاویری از شهر درگهان قشم و قایق های ماهیگیری

عکس ساحل زیبای شهر درگهان قشم

عکس ساحل درگهان قشم و شن بازی بچه ها در ساحل

نمایی از ساحل درگهان و ابزار های قدیمی ماهیگیری

ساحل درگهان

شن بازی بچه ها در ساحل درگهان جزیره قشم
شن و گل بازی در ساحل یکی از لذت بخش ترین بازی های کودکان بندری و حتی مسافرانی که از شهر های دیگر قصد سفر به جزیره قشم میکنند است . در ساحل جزیره حتی افراد میانسال یا جوانی میبینید که با خاک و ماسه های ساحلی به طراحی اشکال مختلف در ساحل قشم میپردازند .

عکس های زیبا از ساحل جنوب

نمایی از شهر درگهان جزیره قشم از بالا

شهر درگهان

درگهان قشم

هتل درگهان قشم