امروز : سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۸ می باشد.

گردشگری جهان

پل گلدان گیت

پل گلدان گیت

پل گلدان گیت پل گلدان گیت در دهانه خلیج  سانفرانسیسکو آمریکا قرار دارد و به صورت معلق می باشد و در زمان بهره برداری پل گلدان گیت سالها بلندترین پل معلق بود. در زمان ساخ پل گلدان گیت مه غلیظ و...

ادامه مطلب

آخرین مطالب